Regulamin

REGULAMIN ZIMOWY MARATON ŚWIĘTOKRZYSKI 2024 20.01.2024r.

1. Cel imprezy:

 • poznanie walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich;
 • promocja Gminy i Miasta Chęciny;
 • propagowanie turystyki pieszej i biegowej jako najpopularniejszej formy aktywnego wypoczynku;
 • sprawdzenie swoich możliwości w długodystansowej wędrówce i biegu w terenie górskim;
 • integracja środowiska turystów i biegaczy.

 2. Organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór

3. Partnerzy:

 • Gmina i Miasto Chęciny
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
 • Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku

4. Program imprezy:

18 stycznia (czwartek)
 • 10:00 - 19:00 - wydawanie pakietów startowych w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach (ul. H. Sienkiewicza 29)

19 stycznia (piątek)

 • 18:00 - 22:00 - otwarcie biura maratonu (wydawanie pakietów i kwaterowanie) - Europejskie Centrum Edukacji Geologiczne w Korzecku,

20 stycznia (sobota) – start

 • 6:00 - 7:00 – otwarcie biura maratonu i wydawanie pakietów startowych w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku,
 • 7:30 – oficjalny start przed Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej,
 • 11:30 – 20:30 – meta w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej,
 • 21:00 - koncert zespołu Leniwiec.

21 stycznia (niedziela) – zakończenie

 • 8:00 - 9:00 śniadanie,
 • 10:00 – Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach zaprasza na oficjalne zakończenie  z prezentacją multimedialną z imprezy i wręczaniem medali w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku.

 5. Trasa:
Uczestnicy pokonują dystans o długości ok. 48 km w czasie nie dłuższym niż 13 godzin. Obowiązkowe punkty kontrolne rozstawione wg średniego czasu pokonywania trasy w tempie maksymalnym 11 km/h i minimalnym 3,7 km/h.
START Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku – Grzywy Korzeczkowskie – Jedlnica – Bolmin - G. Czubatka – Milechowy - Bolmińska Góra – G. Miedzianka – Grząby Bolmińskie – Podpolichno - Polichno – Stokówka – Jaskinia Piekło – Chęciny – Góra Zamkowa - META Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku.
Trasa przebiega przez oznakowane szlaki turystyczne oraz odcinki oznakowane przez Organizatorów. Nawierzchnia trasy maratonu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe. Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy w przypadkach złego stanu i zniszczenia szlaku. Dokładny opis trasy wraz z kolorową mapą zostanie opublikowany na stronie maratonu. Wersję drukowaną każdy uczestnik otrzyma przy odbiorze pakietu startowego.

 6. Uczestnictwo:
Maraton jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej),  bardzo dobrej zaprawy i kondycji w uprawianiu turystyki na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie maratonu oraz dokona opłaty zgodnie z regulaminem.

 7. Zgłoszenie i odbiór pakietów:
Zgłoszenia przyjmowane będą od 6.11.2023r. od godziny 20:00 do 31.12.2023 lub do wyczerpania miejsc. Wpłaty wpisowego przyjmowane w ciągu 7 dni od rejestracji. Maksymalna liczba uczestników – 470 osób (+30 osób - pula dla organizatora). Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.

 • Obowiązuje rejestracja online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.zimowyswietokrzyski.pl. Wszystkie informacje wraz z danymi do wpłaty każdy uczestnik otrzyma po rejestracji i weryfikacji w przeciągu 24 godzin,
 • Pełnej wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od rejestracji i otrzymania wiadomości e-mail z numerem konta bankowego. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Istnieje możliwość ponownej rejestracji w zależności od wolnych miejsc,
 • W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, ZMS 2024; np."Jan Kowalski, ZMS 2024". W razie wpłaty jednorazowej za większą ilość uczestników i braku miejsca do wpisania w tytule przelewu prosimy o wpisanie informacji e-mail: zimowyswietokrzyski@gmail.com
 • Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Organizatora,
 • Wpisowe:
195zł – do 15 listopada 2023r.
205zł – do 31 grudnia 2023r.
250zł – od 1 stycznia 2024r. i w dniu imprezy.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu wraz z wpisowym na innego uczestnika poprzez wskazanie przez rezygnującego lub za koleją z listy rezerwowej za dodatkową opłatą w wysokości 30zł. Przepisanie pakietu możliwe jest maksymalnie do 31.12.2023 wyłącznie za pośrednictwem e-meile: rejestracja@zimowyswietokrzyski.pl

 • Dane teleadresowe Organizatora:
Świętokrzyski Poziom Gór
ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn
tel. 530 650 082, 530 650 079;
www.swietokrzyskipoziomgor.pl,


 • Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, tj. po 31.12.2024r., wówczas zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń a wysokość wpisowego pomniejszenia,
 • Odbiór pakietu może odbyć się osobiście przez uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez uczestnika na podstawie pisemnego upoważnienia i zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby startującej w maratonie,
 • Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko przez osobę, do której należy dany numer startowy,
 • Pakiet startowy nie zawiera numeru startowego,
 • Numer startowy jest świadczeniem w ramach wpisowego,
 • Pakiety nieodebrane do 20.01.2024 przepadają oraz nie będą wysyłane drogą pocztową.
 • Zimowy Maraton Świętokrzyski jest organizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

8. Noclegi:

Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku (150 miejsc)

 • 19/20 stycznia – nocleg z pościelą bez śniadania – 90 zł
 • 20/21 stycznia - nocleg z pościelą i śniadaniem (szwedzki stół) – 110 zł
Rezerwacji należy dokonać w formularzu zgłoszeniowym na maraton (ilość miejsc ograniczona) decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty za nocleg należy dokonać przy zakwaterowaniu bezpośrednio w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku.

9.  Transport własny do biura maratonu  

Bezpłatny i niestrzeżony parking przy Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku oraz przy Zamku Królewskim w Chęcinach od strony Korzecka

10. Pakiet startowy zawiera:
 • pamiątkowy medal za ukończenie trasy maratonu,
 • dyplom za udział w maratonie,
 • numer startowy,
 • mapkę kolorową z przebiegiem trasy,
 • 3 punkty odżywcze na trasie (w tym dwa punkt z ciepłą zupą),
 • gorący posiłek regeneracyjny na mecie,
 • plik GPX z trasą,
 • obsługę na starcie i mecie,
 • oznakowanie trasy,
 • pakiet materiałów informacyjno - promocyjnych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • obsługę fotograficzną,
 • dodatkowe gadżety w zależności od zdobytych sponsorów i partnerów,
 • fotobudkę 360,
 • koncert zespołu Leniweic,
 • gwarancja fantastycznej atmosfery.

11. Obowiązki,  zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników:
 
Obowiązki i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach turystycznych:
 • Posiadanie wyposażenia obowiązkowego podanego przez Organizatora.
 • Wysłuchanie odprawy online na oficjalnej stronie maratonu przed startem,
 • Zamontowanie widocznego numeru startowego na przedniej części ubioru podczas całej trasy,
 • Poruszanie się ściśle po trasie maratonu z wykorzystaniem szlaków turystycznych i tras oznakowanych przez Organizatora,
 • Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody. Zabrania się  śmiecenia trasy oraz niszczenia przyrody i infrastruktury turystycznej na trasie,
 • Niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy,
 • Organizator zaleca poruszanie się w czasie imprezy w minimum 2-osobowych zespołach,
 • Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i poruszaniu się publicznymi drogami asfaltowymi. Przy poruszaniu się drogami publicznymi uczestnicy zobowiązani są do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować drogi pojazdom poruszającym się po drodze,
 • Uczestnicy zabierający na trasę własne napoje, żele, batony itp. muszą podpisać je własnym numerem startowym, a śmieci z nich powstałe wyrzucać na punktach kontrolnych,
 • Stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatorów.

Wyposażenie obowiązkowe:
 • ważny dowód osobisty,
 • odpowiedni ubiór adekwatny do panującej pogody (buty do wędrówki / biegów górskich, bluza z długim rękawem, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, spodnie adekwatne do pogody, czapka / buff, rękawiczki pełne, gwizdek),
 • numer startowy będący jednocześnie kartą startową do odmeldowywania się w punktach kontrolnych,
 • mapy z opisem przebiegu trasy (w pakiecie),
 • latarka czołówka z zapasem baterii oraz odblasków,
 • oświetlenie w kolorze czerwonym do użycia na plecaku lub tylnej części ciała podczas pokonywania trasy o zmierzchu i nocą,
 • butelka / bidon na wodę o pojemności minimum 500 ml,
 • kubek na napoje, herbatę, kawę,
 • włączony telefon do kontaktu z organizatorem z numerem podanym podczas zgłoszenia oraz wpisanymi w kontaktach numerami do Organizatorów i służby ratowniczej,
 • folia NRC - minimalny rozmiar 140cm x 200cm,
 • apteczka z minimum bandażem elastycznym, opatrunkami jałowym, plastrami
 • pieniądze w wysokości 30zł na własne potrzeby,
 • prowiant w czasie pokonywania trasy wg własnego uznania,

Zasady postępowania i odmeldowywanie się w punktach kontrolnych i rezygnacja dalszego pokonywania trasy / kontuzje:

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do odmeldowania się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach kontrolno - żywieniowych u Organizatora i uzyskania odcisku perforatora na karcie startowej / mapie,
 • Obowiązkowe punkty kontrolne rozstawione wg średniego czasu pokonywania trasy w tempie maksymalnym 11km/h i minimalnym 3,7km/h,
 • Pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów kontrolno - żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
 • Rezygnacja Uczestników powinna odbywać się w miarę możliwości w stałych punktach kontrolnych z przekazaniem informacji o rezygnacji do Organizatorów,
 • Uczestnikom, którzy zrezygnują z marszu na trasie, Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do biura maratonu. Poza rezygnacją na stałych punktach kontrolnych po ich zamknięciu i ew. wolnym miejscu w samochodzie Organizatora.
 • Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb ratowniczych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numery alarmowe. Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu ratunku w miarę swoich możliwości oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji i numerze zawodnika,
 • Służba ratownicza ma prawo zakazać Uczestnikowi kontynuowania dalszego pokonania trasy ze względu na jego stan zdrowia.
 • Duża część tras prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratownicze,

12.Dojazd do biura maratonu / start i powrót z maratonu Organizator nie zapewnia bezpłatnego transportu:

 • Transport własny – bezpłatny  i niestrzeżony parking przy Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku oraz przy Zamku w Chęcinach (750m od biura maratonu)
 • Możliwość skorzystania z płatnego wynajętego transportu w dniu imprezy przed startem z Kielc do biura maratonu w Korzecku (szczegóły 2 tygodnie przed imprezą)

 13. Wykorzystanie wizerunku

Uczestnik akceptując regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego 2024, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Zimowego Maratonu Świętokrzyskiego 2024, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Zimowym Maratonie Świętokrzyskim 2024.

14. Postanowienia końcowe :

Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas. Jest to znaczenie tylko honorowe. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. Uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji oraz brakiem potwierdzeń na karcie startowej, zostaną zdyskwalifikowani. Uczestnicy, którzy pokonują trasę szybciej niż 12km/h, zobowiązani są do oczekiwania na otwarcie punktu kontrolnego i obowiązkowego odmeldowania. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w minimalnym limicie czasowym punktów kontrolnych, zostaną pozbawieni dalszej możliwości pokonania trasy. Uczestnictwo z osobą towarzyszącą niebędącą uczestnikiem maratonu jest niedozwolone. Wszyscy Uczestnicy maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w biurze maratonu i punktach żywieniowo - kontrolnych. Organizator zastrzega sobie prawa do  zmiany regulaminu, o których będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna.

Czy wiesz że:

Zimowy Maraton Świętokrzyski

to impreza turystyczna odbywająca się w malowniczych terenach gminy Chęciny w województwie świętokrzyskim. Uczestnicy rywalizują w biegu na dystansie maratońskim w trudnych zimowych warunkach, przemierzając urokliwe tereny. To wyjątkowe wyzwanie, które przyciąga miłośników aktywności i przyrody z różnych zakątków Polski.

Organizator

Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór

+48 530 650 079

swietokrzyskipoziomgor@gmail.com

www.swietokrzyskipoziomgor.pl